Από 15 έως και 19 Μαρτίου 2017 στην Θεσσαλονίκη

Mathematical meetings seeking infinity Παράλληλες εκδηλώσεις με τις εργασίες του Συνεδρίου Εισηγήσεις – σεμινάρια – παρουσιάσεις και επισκέψεις σχολείων – βραβεύσεις – εκθέσεις κ.α.