Επαναληπτικό θέμα [44ο] στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου!

Το θέμα προτείνεται από τον Θανάση Ξένο :
Έστω παραγωγίσιμη συνάρτηση με και
για κάθε .
α) Να αποδειχθεί ότι : .
β) Να βρεθεί το πλήθος των ριζών της εξίσωσης  .
γ) Να λυθεί η εξίσωση:
δ) Να βρεθεί το σημείο της που απέχει ελάχιστη απόσταση από την ευθεία .
ε) Να υπολογισθεί το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις καμπύλες
και την ευθεία .

Πηγή

Save

Save

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s