Ένα ακόμα Προσομοιωτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου!

Τελικό Προσομοιωτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου από τον Θανάση Κοπάδη. Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το αρχείο, από το link που ακολουθεί:

Πηγή: Άγνωστος x

 

Save

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s