9 Διαγωνίσματα με τις λύσεις τους στα Μαθηματικά ομάδας προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου, σε δύο αρχεία, από το study4exams!

Στους δύο συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα εννέα (9) Διαγωνίσματα στο ένα αρχείο, και τις λύσεις τους στο άλλο αρχείο, συγκεντρωμένα. Πηγή των αρχείων το study4exams

Τα θέματα και των εννέα Διαγωνισμάτων βρίσκονται στο αρχείο που ακολουθεί:

Οι λύσεις των θεμάτων (μέχρι και το Διαγώνισμα 8) δίνονται στο αρχείο που ακολουθεί:

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s