Σύνολο τιμών συνάρτησης!

‘Ενα άρθρο  από τον Βαγγέλη Μουρούκο και τον Μπάμπη Στεργίου που επιχειρεί να εντοπίσει, να καταγράψει και να περιγράψει με σχετικά σύντομο τρόπο την έννοια , την σημασία , τον τρόπο εύρεσης και τις εφαρμογές του συνόλου τιμών μιας συνάρτησης. Επίσης, προσπαθεί να επισημάνει ορισμένες περιπτώσεις που κατά την πορεία της εύρεσής του, δημιουργούνται συχνά λάθη ή παραλείψεις. Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το άρθρο από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s