Οδηγίες για τους μαθητές σε ό,τι αφορά τη διαχείριση χρόνου στις πανελλήνιες εξετάσεις!

Το άρθρο αυτό είχε δημοσιεύσει ο Μαθηματικός Αντώνης Κυριακόπουλος στις 14-05-2016! Το υπενθυμίζω για τα παιδιά που σε λίγες ημέρες θα μπουν στον αγώνα των