40 μαθηματικές συμβουλές για τις πανελλήνιες (2017)

40 μαθηματικές συμβουλές της τελευταίας στιγμής από τον Θανάση Κοπάδη. Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το αρχείο από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Πηγή: Ο Άγνωστος X

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s