Και συμπληρωματικές οδηγίες από την Κ.Ε.Ε. για την βαθμολόγηση των Μαθηματικών προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου!

Και συμπληρωματικές οδηγίες για τους βαθμολογητές των Μαθηματικών προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου που εξετάστηκε στις 09-06-13. Το ακόλουθο πλάνο είναι ενδεικτικό και είναι μία θετικότατη κίνηση