Υπάρχει μισή παράγωγος συνάρτησης; Μία εισαγωγή στον κλασματικό λογισμό!

Το ερώτημα αυτό απαντάται από τον ομότιμο ακαδημαϊκό Γ. Δάσιο στη Μαθηματική Επιθεώρηση, τεύχος 14. Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το αρχείο από

Continue reading