Αυτή είναι η αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα μαθηματικά Γενικής Παιδείας για την εισαγωγή στα παιδαγωγικά τμήματα

Ένα άρθρο από τον Ιωάννη Καραγιάννη, Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Άρθρο 74 Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση “Παρατηρήθηκε ότι πολλοί υποψήφιοι αποθαρρύνονται

Χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές στο Λύκειο – Χωρίς αλλαγές η Α΄ Λυκείου – Τι θα γίνει με το απολυτήριο Λυκείου

Στον προγραμματισμό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τη διαμόρφωση των νέων προγραμμάτων σπουδών, καθώς, επίσης, και στις προτάσεις του προς το υπουργείο για την