Μία ουσιώδης οπτική & συνάμα κριτική για τα Θέματα των Μαθηματικών προσανατολισμού 2017!

Με την πάροδο ενός μηνός από την εξέταση των Μαθηματικών προσανατολισμού ο Ν.Σ. Μαυρογιάννης παραθέτει μία ουσιώδη και πλήρως τεκμηριωμένη κριτική για τα θέματα των