Εύρεση συνάρτησης – Εργαστήριο Άλγεβρας 2017

Εύρεση Συνάρτησης- Εργαστήριο Άλγεβρας Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

  • 5η Ετήσια ημερίδα – Ίδρυμα Ε.Ευγενίδου – 26/06/2017

Ι.Αλεξόπουλος – Α.Μανιατοπούλου – Α. Τζελέπης

Πηγή

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s