Εκτιμήσεις Βάσεων 2017 από τον Χρήστο Πάτση

1ο πεδίο – Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τελικές Εκτιμήσεις Παρατηρείται γενική άνοδος στις βάσεις που θα αρχίζει από τα 20 μόρια και θα φτάσει ακόμα

Continue reading

6 διαφορετικοί τρόποι για εισαγωγή στα Παιδαγωγικά!

Ο παραλογισμός των κοινών σχολών συνεχίζεται. Για την ίδια σχολή θα μπορείς να εισαχθείς με 6 διαφορετικούς τρόπους. Είναι ΑΔΙΚΟ να συγκρίνονται ανόμοιες επιδόσεις.

Continue reading