Συγχαρητήρια στην Επιτροπή Θεμάτων; Φυσικά! (Μέρος ΙΙ)

Σε μία συνέχεια αναφορικά με την ανάρτηση περί συγχαρητηρίων στην Επιτροπή Θεμάτων ο Ν.Σ. Μαυρογιάννης, δίνει εκ νέου απάντηση σχετικώς η οποία δίδεται παρακάτω: Περισσότερα

Continue reading

Υψηλές Διακρίσεις Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α. σε Διεθνείς Πίνακες Κατάταξης

Διεθνείς Διακρίσεις του Ε.Κ.Π.Α. σε πίνακες κατάταξης με αμιγώς Ακαδημαϊκά Κριτήρια (ARWU & WEBOMETRICS) Κατατάξεις Πανεπιστημίων: Oι πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις δύο σημαντικών πινάκων κατάταξης, του

Continue reading