Βάσεις Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 2017!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το αρχείο των βάσεων 2017 από το αρχείο που ακολουθεί:

 

https://1drv.ms/x/s!AnmA1Y626iSsZ6H6v1hJ9GiqDMo

https://app.box.com/file/214772927709

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s