Όριο συνάρτησης με τη βοήθεια ανισοτήτων

Ο Νίκος Ζανταρίδης για μία ακόμα φορά μας δίνει μία όμορφη προσέγγιση-παρουσίαση για το όριο συνάρτησης με τη βοήθεια ανισότητων:

Πηγή: eisatopon

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s