Μία ενδιαφέρουσα πρόταση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!

Τον τελευταίο καιρό έχει ανακύψει και πάλι η «ανάγκη» αλλαγής του συστήματος πρόσβασης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Μία αληθινά ενδιαφέρουσα πρόταση για την πρόσβαση στην τροτοβάθμια

Continue reading