Συναρτήσεις και Πολυώνυμα: Μπέρδεμα με το χ

Η αυστηρή θεμελίωση των πολυωνύμων γίνεται με ακολουθίες. Επειδή όμως στο Λύκειο (και όχι μόνο), αυτό δεν είναι δυνατόν, τα πολυώνυμα εισάγονται (όχι αυστηρά) σαν παραστάσεις του χ, πράγμα που δεν έχει καμιά σχέση με τον ορισμό των συναρτήσεων.

Το μπέρδεμα γίνεται γιατί το χ στα πολυώνυμα το ονομάζουν, κακώς, «μεταβλητή», ενώ το όνομά του στα πολυώνυμα είναι «απροσδιόριστος» (το χ στις συναρτήσεις ονομάζεται «μεταβλητή» και στις εξισώσεις και ανισώσεις ονομάζεται «άγνωστος»).
Στα πολυώνυμα, το χ είναι και αυτό ένα πολυώνυμο και όχι μια μεταβλητή πού παίρνει τιμές από κάποιο σύνολο, όπως συμβαίνει με το χ στις συναρτήσεις. Το ότι στα πολυώνυμα, το χ μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με έναν αριθμό και κάνοντας πράξεις να βρούμε την αντίστοιχη αριθμητική του τιμή, είναι άλλο θέμα.
Περιοδικό «Ευκλείδης Β΄» Τ. 102

Πηγή

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s