Πως κωδικοποιούνται τα μηνύματα που στέλνουμε μέσω υπολογιστή και τι ρόλο παίζουν τα Μαθηματικά σε αυτό;

Εισαγωγή Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει σε πολλούς από εμάς να χρησιμοποιούμε καθημερινά εφαρμογές όπως το email, το facebook. το online banking και γενικά τις