Θέματα εξετάσεων Μαθηματικών στα Πρότυπα Λύκεια και Γυμνάσια 2018!

Στους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα θέματα Μαθηματικών για τα πρότυπα Λύκεια και Γυμνάσια:

Continue reading

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2018!

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2018 ξεκινούν από την Παρασκευή 22-6-2018 και

Continue reading