Σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου!

Τα 7 βιντεο-μαθήματα που ακολουθούν, είναι εξαιρετικά χρήσιμα και δείχνουν σημεία που πρέπει να προσέχει ο υποψήφιος στην ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου. Τα εν λόγω, έχουν δημιουργηθεί από τον εξαιρετικό συνάδελφο Νίκο Ιωσηφίδη. Μπορείτε να τα δείτε με τη σειρά που παρουσιάζονται:

Βίντεο-1:

Bίντεο – 2

 

Βίντεο – 3

 

Βίντεο – 4

 

Βίντεο – 5

 

Βίντεο – 6

 

Βίντεο – 7

Πηγή: Βιντεομαθήματα από τον Νίκο Ιωσηφίδη

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s