Τελικές Εκτιμήσεις 2018 (Περιζήτητες Πολυτεχνικές Σχολές – 2ο πεδίο)

Οι αναμενόμενες εκτιμήσεις για τις περιζήτητες σχολές του Πολυτεχενίου του 2ου πεδίου από τον Χρήστο Πάτση αναφορικά με τις βάσεις 2018, είναι: