Το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2020. Δείτε το έγγραφο που ακολουθεί:

Continue reading