Συνεχίζεται η υποβάθμιση των Μαθηματικών του Λυκείου.Να επανεξεταστεί η διδακτέα και εξεταστέα ύλη σε όλες τις κατευθύνσεις του Λυκείου.

Η έλλειψη εμπεριστατωμένης μελέτης για την αναβάθμιση των Μαθηματικών και για την ανάδειξη των συνδέσεών τους με την διδασκαλία και κατανόηση των μαθημάτων από τα