Σχετικά με την οδηγία βαθμολόγησης του ερωτήματος Α4 β), ποια η τοποθέτηση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.)

1b154-25ce259525ce259c25ce2595

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διαφωνεί με την οδηγία βαθμολόγησης του θέματος Α4β  ως προς την αιτιολόγηση μόνο με αντιπαράδειγμα.  

      Όλο το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

Πηγή

 

One comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s