Σωστή χρήση των Δεδομένων (1ο, 2ο και 3ο μέρος)

Μία σειρά δύο βίντεο από τον Νίκο Ιωσηφίδη.

Στα 3 video με τον τίτλο “Σωστή χρήση των δεδομένων” περιγράφονται με παραδείγματα ο τρόπος χρήσης των δεδομένων ώστε με μεγάλη βεβαιότητα να οδηγηθούμε στο ζητούμενο αποτέλεσμα.
Τα video απευθύνονται σε μαθητές Λυκείου και σε συναδέλφους.
Αναλύονται 4 θέματα:
* Χρήση αλγεβρικών και τριγωνομετρικών δεδομένων
* Χρήση γεωμετρικών δεδομένων
* Δυνατότητα εύρεσης άγνωστου στοιχείου. Πλήρη και ελλιπή δεδομένα
* Ισοδυναμία δεδομένων

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s