Τελικές εκτιμήσεις βάσεων 2019 για όλα τα πεδία

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις τελικές εκτιμήσεις βάσεων για όλα τα επιστημονικά πεδία και τις σχολές για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 από τους εκπαιδευτικούς αναλυτές  Κ. Παπαγιαννούλη και Γ. Κορώση :

Τελική εκτίμηση για το 1ο Επιστημονικό πεδίο:

Τελική εκτίμηση για το 2ο Επιστημονικό πεδίο:

Τελική εκτίμηση για το 3ο Επιστημονικό πεδίο:

Τελική εκτίμηση για το 4ο Επιστημονικό πεδίο:

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s