Σημεία διαφωνιών στα Μαθηματικά μόνο για συναδέλφους, όχι για μαθητές!

Στα παρακάτω 4 βίντεο που ακολουθούν με τίτλο σημεία διαφωνιών στα Μαθηματικά από τον Νίκο Ιωσηφίδη αναφέρονται διαφωνίες των μαθηματικών σε διάφορα θέματα του αντικειμένου.

Οι διαφωνίες αυτές οφείλονται κυρίως στη μη ύπαρξη ορισμών για κάποιες έννοιες ή στους διαφορετικούς ορισμούς της ίδιας έννοιας από διάφορους συγγραφείς.
Τα θέματα που αναλύονται από τον Νίκο Ιωσηφίδη είναι:

• Λάθος πρόβλημα
• Ερωτήματα τύπου Σ – Λ (Σωστό – Λάθος)
• Επαλήθευση
• Αριθμός ριζών εξίσωσης

Βίντεο 1ο

Βίντεο 2ο

 

Βίντεο 3ο

 

Βίντεο 4ο

Τα παραπάνω βίντεο αναφέρονται σε συναδέλφους και όχι σε μαθητές.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s