Λίστα Ανισοτήτων-Inegualities List!

Μια χρήσιμη λίστα ανισοτήτων για όλη την Μαθηματική κοινότητα και όχι μόνο!

Την βρήκε και ανήρτησε ο Χρήστος Τσιφάκης στο Μαθηματικό εργαστήρι.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s