Ενδιαφέροντες αριθμοί!

Ένας 10ψήφιος αριθμός ονομάζεται ενδιαφέρων (interesting number), εάν τα ψηφία του είναι διαφορετικά και διαιρείται με το 11111.

Για παράδειγμα, ο αριθμός 1037489625 είναι ένας ενδιαφέρων αριθμός.

Πόσοι ενδιαφέροντες αριθμοί υπάρχουν;

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s