Μηχανές υπολογισμού μορίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2020!

Με τις παρακάτω μηχανές υπολογισμού μορίων, μπορούν οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων 2020, να υπολογίσουν τα συνολικά μόρια που συγκεντρώνουν από τα επιμέρους μαθήματα