Η γοητεία των Μαθηματικών: 5 πανέμορφα μαθηματικά φαινόμενα!

Τα Μαθηματικά συναντώνται παντού στη φύση, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένουμε. Μπορούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι γαλαξίες περιστρέφονται, ένα

Φυσική και Χημεία θα επηρρεάσουν τις βάσεις και φέτος;

Ο μαθηματικός Γιάννης Ζαμπέλης μας παραθέτει με ποσοστά, την επίδοση σε Φυσική και Χημεία θετικών σπουδών και σπουδών υγείας μαζί. Στη Φυσική έχουμε σχεδόν 3%