Νέος Αλγόριθμος υπολογισμού μεταβολής Βάσεων 2020!

Ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης και η επαγγελματική του πυξίδα με χρήση άλλης αλγοριθμικής προσέγγισης (μάλλον πιό αξιόπιστης) προκύπτουν ίδιες περιοχές ανόδου και πτώσης αλλά δραματικότερα αποτελέσματα.

Επί παραδείγματι, οι Ιατρικές δείχνουν πτώσεις 600 μορίων!, τα παιδαγωγικά πτώσεις 200 – 300 μορίων, Τα οικονομικά τμήματα μεγάλων αστικών κέντρων δείχνουν ανοδική τάση 100 με 150 μορίων και οι Νομικές χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές με μικρές ανοδικές τάσεις.

Συγκεκριμένα, για το 1ο επιστημονικό πεδίο – Ανθρωπιστικών Σπουδών (Εκτίμηση μεταβολής Βάσεων 2020):

No photo description available.

2ο Επιστημονικό πεδίο – Θετικών Σπουδών (Εκτίμηση μεταβολής βάσεων 2020):

No photo description available.

3ο Επιστημονικό πεδίο – Θετικών Σπουδών-Σπουδών Υγείας (Εκτίμηση μεταβολής βάσεων 2020):

No photo description available.

4ο Επιστημονικό πεδίο – Σπουδών οικονομίας & Πληροφορικής  (Εκτίμηση μεταβολής βάσεων 2020):

No photo description available.

Πηγή: Konstantinos Papagiannoulis

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s