Η Διάσταση των Μαθηματικών-Το σύμπαν που αγάπησα!

Ένα εξαιρετικό βίντεο που αποσαφηνίζει τη θεώρηση των Μαθηματικών για τις διαστάσεις που όλοι γνωρίζουμε από το σχολείο. Συνδυάζει τα Μαθηματικά με τη Φυσική στο