Μια εισαγωγή στη θεωρία της σχετικότητας από τον Γ. Μπαντέ

Η σχετικότητα της φυσικής αναφέρεται στην κίνηση και πιο συγκεκριμένα στις μεταβολές που επιφέρει στις παρατηρήσεις μας η σχετική κίνηση του παρατηρητή με το παρατηρούμενο. Η μελέτη των μεταβολών αυτών, στην προσπάθεια να ξεπεραστούν πετυχαίνοντας συναλλοιότητα, δηλαδή αναλλοίωτα στη φυσική θεωρία πέρα από την επίδραση της σχετικής κίνησης, αποτέλεσαν μια άλλη φυσική, η οποία έφερε στην επιφάνεια αρχές και θεωρίες.

Πηγή: Γεώργιος Μπαντές

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s