Εκτιμήσεις βάσεων για το 1ο και 2ο επιστημονικό πεδίο!

O Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης με την εκπαιδευτική του πυξίδα μας δίνει τις εκτιμήσεις 1ου και 2ου επιστημονικού πεδίου αναφορικά με τις αναμενόμενες βάσεις του 2020! Με

Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου, που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2020-2021:

Πιθανότητες σε Άπειρους Δειγματόχωρους

Πιθανότητες σε άπειρους δειγματόχωρους  από τον Ιωάννη Π. Πλατάρο Εκπαιδευτικό Π.Ε.03 Η αντίληψη για το ίδιο το μαθηματικό άπειρο γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσω της προσέγγισης