Εκτιμήσεις βάσεων για το 1ο και 2ο επιστημονικό πεδίο!

O Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης με την εκπαιδευτική του πυξίδα μας δίνει τις εκτιμήσεις 1ου και 2ου επιστημονικού πεδίου αναφορικά με τις αναμενόμενες βάσεις του 2020! Με

Continue reading

Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου, που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2020-2021:

Continue reading

Πιθανότητες σε Άπειρους Δειγματόχωρους

Πιθανότητες σε άπειρους δειγματόχωρους  από τον Ιωάννη Π. Πλατάρο Εκπαιδευτικό Π.Ε.03 Η αντίληψη για το ίδιο το μαθηματικό άπειρο γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσω της προσέγγισης

Continue reading