Πιθανότητες σε Άπειρους Δειγματόχωρους

Πιθανότητες σε άπειρους δειγματόχωρους  από τον Ιωάννη Π. Πλατάρο Εκπαιδευτικό Π.Ε.03

Η αντίληψη για το ίδιο το μαθηματικό άπειρο γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσω της προσέγγισης κάποιων απλών ερωτημάτων μέσω της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Στην ίδια προσέγγιση, γίνεται κατανοητή η έννοια της κατανομής απειροσυνόλων σε απειροσύνολα, είτε είναι αριθμήσιμα ή υπεραριθμήσιμα.

Πηγή: Academia

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s