Εκτιμήσεις βάσεων 2020 για το 1ο, 2ο, 3o & 4o επιστημονικό πεδίο!

O Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης με την εκπαιδευτική του πυξίδα μας δίνει τις εκτιμήσεις 1ου,  2ου, 3ου & 4ου επιστημονικού πεδίου αναφορικά με τις αναμενόμενες βάσεις του 2020!

Με τον κατά πολύ βελτιωμένο φετινό αλγόριθμο εκτιμώνται τα μόρια τμημάτων αμιγώς 1ου,  2ου, 3ου και 4ου Επιστημονικού πεδίου και αποκλειστικά, χωρίς ειδικό μάθημα.

Φέτος, επιπλέον, λόγω της τελικής κατανομής σε βαθμολογικές κλάσεις – ακέραια πολλαπλάσια του 25 αναμένεται περαιτέρω ευστοχία.

Για το 1ο επιστημονικό πεδίο οι εκτιμήσεις είναι:

Για το 2ο επιστημονικό πεδίο οι εκτιμήσεις είναι:

Για το 3ο επιστημονικό πεδίο οι εκτιμήσεις είναι:

Για το 4ο επιστημονικό πεδίο οι εκτιμήσεις είναι:

 

 

2 comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s