ΑΡΡΗΤΟΙ αριθμοί: προαγγελία της πρώτης κρίσης

Πρέπει να αποτέλεσε πραγματικό πνευματικό σοκ για τον άνθρωπο η γνώση ότι υπάρχουν σημεία στην ευθεία των αριθμών που δεν αντιστοιχούν σε κανένα ρητό αριθμό.