Το νέο βιβλίο Μαθηματικών Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου!

Αναρτήθηκε τελικά το νέο σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Γενικής παιδείας, στη λογική του κόντρα μαθήματος που θα διδαχθεί η θεωρητική κατεύθυνση από το σχολικό

Continue reading

Μην πυροβολείτε την Μέση Τιμή!

7 – Στο πλαίσιο όμως της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής Συμπερασματολογίας, αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα της. (Βλέπε Κεντρικό Οριακό Θεώρημα)

Continue reading