Θέματα και λύσεις στα μαθηματικα προσανατολισμού των επαναληπτικων εξετάσεων ημερησίων ΓΕΛ και ομογενών, με το νέο σύστημα 2020!

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε θέματα και λύσεις στα Μαθηματικά προσανατολισμού των επαναληπτικών εξετάσεων με το νέο σύστημα 2020:

Μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας το αρχείο των θεμάτων και τις λύσεις των Μαθηματικών των επαναληπτικών εξετάσεων του νέου συστήματος σ’ένα μόνο αρχείο, από εδώ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε θέματα και λύσεις στα Μαθηματικά προσανατολισμού των επαναληπτικών εξετάσεων  στους Ομογενείς με το νέο σύστημα 2020:

Μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας το αρχείο των θεμάτων και τις λύσεις των Μαθηματικών των ομογενών των επαναληπτικών εξετάσεων του νέου συστήματος σ’ένα μόνο αρχείο, από εδώ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s