Άσκηση στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ’ λυκείου!

Ένα ωραίο και συνδυαστικό θέμα στα Μαθηματικα Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου το οποίο απαιτεί γνώσεις και από τις προηγούμενες τάξεις. Το θέμα το έχει αναρτήσει ο Δημήτρης Οντζούδης στη Μαθηματική Λέσχη Ορεστιάδας.

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το θέμα με τη λύση του μαζί, στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s