Π. Ναούμ (ChromaSwap): Κάνει τον κόσμο καλύτερο δίνοντας στους ανθρώπους τα χρώματα που αξίζουν

Παντελής Ναούµ (22 ετών)ΚΛΑΔΟΣ: κοινωνική startup – ChromaSwap Η ανθρώπινη επικοινωνία βασίζεται στα χρώµατα, όπου κάθε χρώµα αντιστοιχεί σε ένα ερέθισµα, µια πληροφορία ή ένα

Continue reading

Τις τελευταίες μέρες φούντωσε η αντιπαράθεση μεταξύ την Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) και του ΙΕΠ με αφορμή τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Μαθηματικά.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία κατηγόρησε τις προηγούμενες ημέρες το ΙΕΠ για τα νέα αναλυτικά προγράμματα των Μαθηματικών αναφέροντας ότι «μοιάζουν να είναι εκτός παιδαγωγικού τόπου

Continue reading

Η θέση της Ε.Μ.Ε. (Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας) για τα νέα προγράμματα του ΙΕΠ!

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία εκφράστηκε για τα νέα αναλυτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) τα οποία πρόκειται να περάσουν στα σχολεία της χώρας από

Continue reading

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑΛΗΣ 2021!

Μπορείτε να δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους θέματα αλλά και ενδεικτικές λύσεις του Μαθηματικού Διαγωνσιμού Θαλής ο οποίος διεξήχθη στις 05-11-21. ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5/11/2021 ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Continue reading