Δεύτερο Συνέδριο Ελλήνων Μαθηματικών Αθήνα 4-8 Ιουλίου 2022!

Το δεύτερο συνέδριο των Ελλήνων Μαθηματικών που μεταξύ άλλων σκοπό έχει να κάνει την Αθήνα τόπο συνάντησης όχι μόνο των Μαθηματικών που βρίσκονται στην Ελλάδα