Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου για γερά θεμέλια-Θερινά Μαθήματα!

Ένα όμορφο βοήθημα στα Μαθηματικά της Β’ Γυμνασίου σε ηλεκτρονική μορφή από τους εξαίρετους συναδέλφους Χαράλαμπο Στεργίου και Χρήστο Νάκη. Μπορείτε να δείτε αλλά και