Διαγώνισμα στα Μαθηματικά προςανατολισμού της Γ’ Λυκείου!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε ένα ακόμη διαγώνισμα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου και λύσεις. 5η Διαλυκειακή δοκιμασία “Θεόδωρος Φυλακτός” 2023: Μπροείτε