4-Διαγωνίσματα με λύσεις στα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) από το study4exams σ΄ένα μόνο αρχείο!

Στο αρχείο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε 4 Διαγωνίσματα με τις λύσεις τους από το study4exams, σ’ένα μόνο αρχείο:

Στο τελευταίο Διαγώνισμα (Διαγώνισμα 5) δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα ενδεικτικές λύσεις. Μόλις αναρτηθούν, θα ενσωματωθούν στο παραπάνω αρχείο.

Leave a Reply