ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

Σημειώσεις από την Πολυτεχνική Σχολή των Πατρών  και το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο άμεσα και από εδώ.

Μαθήματα Κρυπτογραφίας !!!

Από το αλφάβητο του Καίσαρα , την μοδιακή αριθμητική, την μηχανή Αίνιγμα μέχρι τους Ψευδοτυχαίους αριθμούς και την επικοινωνία του Μπόμπ με την Άλις  . H Κρυπτογραφία σε  11  μικρά και εύληπτα βιντεομαθήματα από τον ιστότοπο Khan Academy.

What is cryptography?

 

The Fundamental Theorem of Arithmetic

 

Probability Space

 

Frequency Stability

 

Caesar Cipher

 

Polyalphabetic Cipher

 

One-time pad

 

The Enigma Machine (how it worked & why it was cracked)

 

Claude Shannon’s Perfect Secrecy

 

Random vs. Pseudorandom Number Generators

 

Public key cryptography – Diffie-Hellman Key Exchange (full version)

 

Πηγή

 

 

 

 

 

Leave a Reply