Διαγωνίσματα Μαθηματικών προσανατολισμού Γ’ Λυκείου από Θανάση Ξένο!

Ένα ακόμη ολοκληρωμένο διαγώνισμα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από τον μαθηματικό-συγγραφέα Θανάση Ξένο.

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το 1o γενικό διαγώνισμα με τις λύσεις του από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το 2o γενικό διαγώνισμα με τις λύσεις του από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Διευκρίνιση: Στο Θέμα Γ ισχύει και η συνθήκη f(0)=0!

Leave a Reply