ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

1) Ένα εξαιρετικό βιβλίο στη θεωρία αριθμών μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

2)Το μάθημα της Θεωρίας Αριθμών είναι από τα πιο χρήσιμα μαθήματα που αφορούν σχολές όχι μόνο μαθηματικών και φυσικών αλλά και σχολές Πληροφορικής εφόσον χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Κρυπτογραφία. Οι σημειώσεις είναι του ακαδημαικού Δ. Δεριζιώτη.

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του μαθήματος και από εδώ.

3)Επίσης, ένα ακόμα βιβλίο που θα σας βοηθήσει ακόμα καλλίτερα στην προσέγγιση της θεωρίας αριθμών και με τη συνδρομή της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) μπορείτε να το δείτε και εδώ:

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ.

Leave a Reply