ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

1) Ένα εξαιρετικό βιβλίο στη θεωρία αριθμών μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

2)Το μάθημα της Θεωρίας Αριθμών είναι από τα πιο χρήσιμα μαθήματα που αφορούν σχολές όχι μόνο μαθηματικών και φυσικών αλλά και σχολές Πληροφορικής εφόσον χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Κρυπτογραφία. Οι σημειώσεις είναι του ακαδημαικού Δ. Δεριζιώτη.

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του μαθήματος και από εδώ.

3)Επίσης, ένα ακόμα βιβλίο που θα σας βοηθήσει ακόμα καλλίτερα στην προσέγγιση της θεωρίας αριθμών και με τη συνδρομή της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) μπορείτε να το δείτε και εδώ:

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s